Prijava patenta i uporabnog modela                       Prijava putem NIAS-a

NOVOSTI

21.11.2023

Obavještavamo korisnike da je od 21. studenog 2023. omogućeno predavanje naknadnih podnesaka za žig i dizajn putem usluge Prijava (registracija) žiga i industrijskog dizajna (dostupna na poveznici https://e-filing.dziv.hr) te da više neće biti moguće podnositi naknadne podneske za žig i industrijski dizajn putem postojeće usluge Prijava patenta i uporabnog modela ("e-Prijava").

6.10.2023

Obavještavamo korisnike da od 6.10.2023. aplikacija Prijava industrijskog vlasništva mijenja naziv u Prijava patenta i uporabnog modela koja je integrirana u sustav e-Poslovanje i e-Ovlaštenja što omogućava da i pravne osobe pristupaju aplikaciji prijavom putem NIAS-a (Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava). Korisnicima je putem sustava e-Ovlaštenja omogućeno davanje prava pristupa na korištenje aplikacije u ime pravne osobe.

Aplikacija je također povezana s Platformom s elektroničkim uslugama za e/m Potpis i e/m-Pečat te za elektroničko potpisivanje zahtjeva više nije potrebno koristiti zavodsku aplikaciju za el. potpisivanje.

Korisnici Fina certifikata trebaju instalirati dodatni modul potreban za elektroničko potpisivanje u sustavu e-Građani/e-Poslovanje.

Napomena: Naknadni podnesci za žigove i dizajn će se i dalje podnositi putem aplikacije Prijava patenta i uporabnog modela, najkasnije do studenog 2023.

10.7.2023

Obavještavamo korisnike da je od 10. srpnja 2023. u funkciji proširena elektronička usluga za podnošenje prijave žiga Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo s mogućnošću podnošenja prijave industrijskog dizajna pod nazivom Prijava (registracija) žiga i industrijskog dizajna (dostupna na poveznici https://e-filing.dziv.hr) te da više neće biti moguće podnositi prijavu industrijskog dizajna putem postojeće usluge e-Prijava industrijskog vlasništva.

Naknadni podnesci vezani za prijavu industrijskog dizajna, odnosno industrijski dizajn i dalje se podnose putem usluge e-Prijava industrijskog vlasništva.

2.6.2023

Obavještavamo korisnike da je od 2. lipnja 2023. u funkciji nova samostalna elektronička usluga za podnošenje prijave žiga Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo pod nazivom e‑Prijava žiga (dostupna na poveznici https://e-filing.dziv.hr) te da više neće biti moguće podnositi prijavu žiga putem postojeće usluge e-Prijava industrijskog vlasništva. Sve ranije podnesene prijave žiga i dalje će biti vidljive u postojećoj usluzi e-Prijava industrijskog vlasništva te će se kao i do sada moći pratiti promjene statusa ranije podnesenih prijava.

Naknadni podnesci vezani za prijavu žiga, odnosno žig i dalje se podnose putem usluge e-Prijava industrijskog vlasništva.

20.4.2023

Obavještavamo korisnike da je od 20.4.2023. usluga Zavoda, e-Prijava industrijskog vlasništva uključena u sustav e-Pristojbe (SeP) putem Modula za povezivanje s elektroničkim uslugama. Plaćanjem naknade troška putem SeP-a ispunjena je obveza dostave dokaza o uplati te isti nije potrebno Zavodu dostavljati u fizičkom ili elektroničkom obliku.

Usluga Zavoda e-Prijava industrijskog vlasništva (e-Prijava) koja omogućuje podnošenje prijave za zaštitu patenta, svjedodžbe za dodatnu zaštitu, uporabnog modela, žiga i industrijskog dizajna elektroničkim putem, uključena je u Sustav e-Pristojbe (SeP) putem Modula za povezivanje s elektroničkim uslugama.

Navedenim unaprjeđenjem usluge e-Prijava korisnicima je omogućeno elektroničko (bezgotovinsko) plaćanje naknada troškova za radnje u postupcima za priznanje i održavanje prava industrijskog vlasništva u vrijednosti, navedenih u Uredbi o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (NN 119/2021). Plaćanje naknade troškova moguće je izvršiti na jedan od sljedećih načina:

 • Plaćanje karticom,
 • Slikajte i platite,
 • Plaćanje uplatnicom i
 • Plaćanje putem internet bankarstva.

Kod plaćanja karticom, uplata je Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (Zavod) vidljiva odmah dok je kod ostalih načina plaćanja uplata Zavodu najranije vidljiva tek sljedeći radni dan, ovisno o vremenu kad je plaćanje provedeno. U procesu podnošenja prijave, odnosno naknadnog podneska moguće je platiti više različitih troškova koje korisnik odabire iz popisa naknada troškova, pri čemu sustav na osnovu unesenih podataka automatski izračunava konačni iznos naknade troška/ova koji je potrebno uplatiti.

Važno je naglasiti da je plaćanjem naknade troška putem SeP-a ispunjena obveza dostave dokaza o uplati te isti nije potrebno Zavodu dostavljati u fizičkom ili elektroničkom obliku.

11.10.2022
 • Obavještavamo korisnike elektroničke usluge e-Prijava industrijskog vlasništva da su riješeni tehnički problemi s pozivom EUIPO TMclass web servisa za unos i provjeru popisa proizvoda i usluga.
 • Popis proizvoda i usluga za žigove se može unositi na uobičajeni način objašnjen u korisničkim uputama.
2.11.2020

Obavještavamo korisnike elektroničke usluge e-Prijava industrijskog vlasništva da je od 2. studenog 2020. godine usluga prilagođena za podnošenje:

 • zahtjeva za izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti
 • zahtjeva za produljenje trajanja svjedodžbe o dodatnoj zaštiti
 • zahtjeva za registraciju uporabnog modela
 • naknadnih podnesaka svjedodžbe o dodatnoj zaštiti
 • naknadnih podnesaka uporabnog modela

Također je omogućen ispis dodatnih podataka (poput naziva izuma, žiga, podataka o podnositelju i sl.) o prijavi/pravu prilikom podnošenja naknadnog podneska.

18.5.2020
 • Obavještavamo korisnike elektroničke usluge e-Prijava industrijskog vlasništva da je od 18. svibnja 2020. godine usluga prilagođena za podnošenje zahtjeva za priznanje patenta u skladu s Pravilnikom o patentu, koji je stupio na snagu 16. svibnja 2020.
 • Također je omogućeno automatsko popunjavanje podataka o pošiljatelju prilikom podnošenja naknadnog podneska.
18.3.2020
 • Za fizičke osobe je uvedena mogućnost pristupa aplikaciji e-Prijava industrijskog vlasništva (e-Prijava) putem sustava e-Građani, odnosno prijava putem NIAS-a (Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava).
 • Također, fizičke osobe će odsada dobivati obavijesti u svoj Osobni korisnički pretinac. U slučaju da fizička osoba nema Osobni korisnički pretinac, obavijest će kao i dosada stizati na e-mail adresu.
26.2.2020
 • Od sada je moguće odmah unijeti naknadni podnesak na predmet unesen kroz e-Prijavu (nije više potrebno čekati da originalni predmet bude obrađen).
 • Za zastupnike koji koriste e-Prijavu, podaci o zastupniku / opunomoćeniku na predmetu bit će unaprijed popunjeni s njihovim podacima.
20.12.2019
 • Pri potpisivanju nove prijave odmah se dodjeljuje broj predmeta (P, Z, D broj).
 • Nakon urudžbiranja naknadnog podneska u sustavu je moguće preuzeti PDF obrazac koji sadrži detaljne podatke o podnesku.
16.7.2019
 • Prilikom podnošenja naknadnih podnesaka u rubrici Osnovni podaci više nije potrebno upisivati klasu.
 • Osim toga, povećana je dozvoljena veličina svih priloga s dosadašnjih 5 MB na 10 MB.
Ranije novosti

VAŽNO!

Za potpisivanje zahtjeva potreban je USB uređaj / pametna kartica, zajedno s odgovarajućom programskom podrškom.

Za potpisivanje putem sustava e-Građani korisnici Fina certifikata trebaju instalirati dodatni modul.

U slučaju poteškoća, pročitajte Česta pitanja i Tehničke upute (poveznica se otvara u novoj kartici), ili pošaljite upit na eprijava@dziv.hr

Sukladno važećoj zakonskoj regulativi o zaštiti osobnih podataka, obavještavamo Vas da DZIV prikuplja i obrađuje osobne i ostale podatke osoba u postupku samo u svrhu provedbe postupaka koji se vode pred DZIV-om te u druge svrhe za potrebe DZIV-a (npr. statističke svrhe).

Sve ostale informacije vezano uz Vaša prava i zaštitu osobnih podataka možete pronaći na poveznici Politika privatnosti.

Nadogradnju aplikativnog rješenja je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.