e-Prijava industrijskog vlasništva

Dobro došli na stranice elektroničke usluge e-Prijava Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.


NOVOSTI

2.11.2020

Obavještavamo korisnike elektroničke usluge e-Prijava industrijskog vlasništva da je od 2. studenog 2020. godine usluga prilagođena za podnošenje:

 • zahtjeva za izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti
 • zahtjeva za produljenje trajanja svjedodžbe o dodatnoj zaštiti
 • zahtjeva za registraciju uporabnog modela
 • naknadnih podnesaka svjedodžbe o dodatnoj zaštiti
 • naknadnih podnesaka uporabnog modela

Također je omogućen ispis dodatnih podataka (poput naziva izuma, žiga, podataka o podnositelju i sl.) o prijavi/pravu prilikom podnošenja naknadnog podneska.

18.5.2020
 • Obavještavamo korisnike elektroničke usluge e-Prijava industrijskog vlasništva da je od 18. svibnja 2020. godine usluga prilagođena za podnošenje zahtjeva za priznanje patenta u skladu s Pravilnikom o patentu, koji je stupio na snagu 16. svibnja 2020.
 • Također je omogućeno automatsko popunjavanje podataka o pošiljatelju prilikom podnošenja naknadnog podneska.
18.3.2020
 • Za fizičke osobe je uvedena mogućnost pristupa aplikaciji e-Prijava industrijskog vlasništva (e-Prijava) putem sustava e-Građani, odnosno prijava putem NIAS-a (Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava).
 • Također, fizičke osobe će odsada dobivati obavijesti u svoj Osobni korisnički pretinac. U slučaju da fizička osoba nema Osobni korisnički pretinac, obavijest će kao i dosada stizati na e-mail adresu.
26.2.2020
 • Od sada je moguće odmah unijeti naknadni podnesak na predmet unesen kroz e-Prijavu (nije više potrebno čekati da originalni predmet bude obrađen).
 • Za zastupnike koji koriste e-Prijavu, podaci o zastupniku / opunomoćeniku na predmetu bit će unaprijed popunjeni s njihovim podacima.
20.12.2019
 • Pri potpisivanju nove prijave odmah se dodjeljuje broj predmeta (P, Z, D broj).
 • Nakon urudžbiranja naknadnog podneska u sustavu je moguće preuzeti PDF obrazac koji sadrži detaljne podatke o podnesku.
16.7.2019
 • Prilikom podnošenja naknadnih podnesaka u rubrici Osnovni podaci više nije potrebno upisivati klasu.
 • Osim toga, povećana je dozvoljena veličina svih priloga s dosadašnjih 5 MB na 10 MB.
Ranije novosti

VAŽNO!

Za potpisivanje zahtjeva (kao i za prvu prijavu u aplikaciju) potreban je USB uređaj / pametna kartica, zajedno s odgovarajućom programskom podrškom.

Prije prve prijave, potrebno je preuzeti i instalirati aplikaciju za digitalni potpis, izdanu od strane DZIV-a (za instalaciju su potrebne administratorske ovlasti na računalu).

Nakon toga, umetnite USB uređaj / pametnu karticu i u aplikaciji za digitalni potpis kliknite na gumb Učitaj certifikat, a zatim na gumb Prijava u sustav.

U slučaju poteškoća, pročitajte Česta pitanja i Tehničke upute, ili pošaljite upit na eprijava@dziv.hr

Sukladno važećoj zakonskoj regulativi o zaštiti osobnih podataka, obavještavamo Vas da DZIV prikuplja i obrađuje osobne i ostale podatke osoba u postupku samo u svrhu provedbe postupaka koji se vode pred DZIV-om te u druge svrhe za potrebe DZIV-a (npr. statističke svrhe).

Sve ostale informacije vezano uz Vaša prava i zaštitu osobnih podataka možete pronaći na poveznici Politika privatnosti.


Što je e-Prijava industrijskog vlasništva?

e-Prijava je aplikacija koja omogućava podnošenje prijave za registraciju prava industrijskog vlasništva putem interneta. Na taj način podnošenje prijave postaje dostupnije korisnicima neovisno o lokaciji uz mogućnost efikasnije razmjene podataka između DZIV-a i korisnika.

Što e-Prijava omogućava?

e-Prijava omogućava podnošenje sljedećih elektroničkih prijava:

* Naknadni podnesci obuhvaćaju :

 • nadopune/ispravke određene prijave industrijskog vlasništva ili zahtjeva za upis europskog patenta u registar Zavoda
 • zahtjeve za upis promjena u registar prijava/prava (prijenos vlasništva, licence, ograničenja prava i sl.)
 • zahtjeve za produljenje zaštite
 • zahtjeve za ispravke grešaka u registrima
 • nadopune/ispravke već dostavljenih prethodno navedenih zahtjeva.
 • uplatnice, punomoći

Napomena: Naknadni podnesci mogu se dostaviti  Zavodu putem aplikacije e-Prijava neovisno o tome je li prethodno podnesena prijava za zaštitu industrijskog vlasništva zaprimljena osobno, poštom ili korištenjem aplikacije e-Prijava.

Tko može biti korisnik aplikacije e-Prijava?

Korisnik može biti bilo koja pravna ili fizička osobe koja želi registrirati industrijsko vlasništvo.

Svi korisnici, osim jednokratnog podnošenja prijave, imaju dodatne mogućnosti: pregledavanje svojih prethodno predanih prijava, praćenje statusa prijave te podnošenje naknadnih podnesaka uz prijavu.

Svaki korisnik e-Prijave ostvaruje pravo na popust prilikom podnošenja prijave elektroničkim putem u skladu s Uredbom o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga DZIV-a.

Osnovni preduvjeti za korištenje aplikacije e-Prijava

Preduvjeti za korištenje elektroničke aplikacije e-Prijava su:

 • pametna kartica ili kriptografski USB uređaj s kvalificiranim digitalnim certifikatom izdanim od Fine ili AKD-a
 • USB čitač (u slučaju kad se upotrebljava pametna kartica)
 • osobno računalo s operativnim sustavom Windows 7 ili višim i pristupom Internetu
 • instalirana programska podrška za USB uređaj / pametnu karticu
 • instalirana DZIV-ova aplikacija za digitalni potpis

USB uređaj / pametna kartica služi za digitalno potpisivanje zahtjeva, što je uvjet za elektroničku predaju prijave.

Programska podrška za pametne kartice / kriptografske USB uređaje

Ukoliko koristite vašu pametnu karticu / USB uređaj sa sustavima kao što su e-Porezna ili e-Građani, možda na računalu već imate odgovarajuću programsku podršku *.

* Korisnici Gemalto USB uređaja trebaju instalirati IDPrimeClient čak i ako već imaju instaliran DeviceClient na računalu.

Izdavatelj certifikata Fina AKD
Vrsta kartice / USB uređaja Fina pametna kartica pametna kartica banke
s Fina certifikatom
ActivIdentity USB uređaj Gemalto USB uređaj elektronička osobna iskaznica pametna kartica s Certilia
(ID.HR) certifikatom
Potrebna programska podrška ActivClient IDPrimeClient eOI Middleware Certilia Middleware

Aplikacija za digitalni potpis

Kako bi bilo moguće digitalno potpisati vaš zahtjev, na računalo je potrebno instalirati i DZIV-ovu aplikaciju za digitalni potpis.

Ona također služi i za vašu prvu prijavu u sustav, a možete se s njom prijaviti i ako se ne možete prisjetiti vašeg korisničkog imena ili lozinke.