e-Prijava industrijskog vlasništva

Dobro došli na stranice elektroničke usluge e-Prijava Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.


Česta pitanja

Što su naknadni podnesci?

Naknadni podnesci podrazumijevaju sve dodatne materijale koje podnositelj treba ili želi dostaviti za pojedinu podnesenu prijavu Zavodu i mogu se dostaviti putem aplikacije e-Prijava neovisno o tome je li prethodno podnesena prijava za zaštitu industrijskog vlasništva zaprimljena osobno, poštom ili korištenjem aplikacije e-Prijava.

Naknadni podnesci obuhvaćaju:

 • nadopune/ispravke određene prijave industrijskog vlasništva ili zahtjeva za upis europskog patenta u registar Zavoda
 • zahtjeve za upis promjena u registar prijava/prava (prijenos vlasništva, licence, ograničenja prava i sl.)
 • zahtjeve za produljenje zaštite
 • zahtjeve za ispravke grešaka u registrima
 • nadopune/ispravke već dostavljenih prethodno navedenih zahtjeva
 • uplatnice, punomoći

Zašto moram instalirati vašu aplikaciju na svoje računalo?

Digitalni potpis je uvjet za elektroničku predaju prijave. Kako Java appleti više nisu podržani u internetskim preglednicima, potpisivanje se može napraviti jedino pomoću aplikacije koju instalirate na svoje računalo.

Čemu služi korisničko ime i lozinka?

Korištenjem korisničkog imena i lozinke možete se prijaviti lakše i brže, a možete pregledavati i uređivati prijave i na računalu na kojem nemate instaliranu programsku podršku za rad s pametnom karticom / USB uređajem.

Zašto se preuzima datoteka kad potpisujem prijavu?

Kad kliknete na Potpiši i predaj preuzima se datoteka s podacima vaše prijave. Nakon što preuzmete datoteku na vaše računalo, kliknite na nju da biste je otvorili. Time se pokreće aplikacija za digitalni potpis, pomoću koje potpisujete datoteku i šaljete je natrag u sustav e-Prijava.

Slična datoteka se preuzima i kad se prijavljujete u sustav pomoću USB uređaja / pametne kartice te kad registrirate novi certifikat za rad s e-Prijavom.

Ne mogu otvoriti preuzetu datoteku.

Ako se otvaranjem datoteke ne pokreće aplikacija za digitalni potpis, znači da se ona nije uspješno instalirala. Pokušajte deinstalirati aplikaciju (Control Panel > Programs and features – pronaći aplikaciju DZIV e-Potpis te odabrati Uninstall) i ponovno je instalirati.

Ako se i dalje ne pokreće aplikacija za digitalni potpis kad pokušate preuzeti datoteku, ručno postavite da se otvaranjem datoteke s ekstenzijom .dzivml pokreće aplikacija za digitalni potpis. Detaljne upute kako ovo napraviti potražite u Tehničkim uputama.

Dobivam poruku "Nije pronađen potpisni certifikat".

Provjerite sljedeće:

 • Je li USB uređaj / pametna kartica umetnuta u računalo?
 • Jesu li certifikati vidljivi u programu za rad s pametnom karticom / USB uređajem?
  • Ako jesu, zatvorite DZIV-ovu aplikaciju za digitalni potpis i pokušajte ponovno.
  • Ako nisu, pokušajte izvaditi USB uređaj / pametnu karticu i ponovno je umetnuti, sve dok ne budu vidljivi. Ako ni to ne pomogne, restartajte računalo.
 • Je li potpisni certifikat vidljiv u Windows certificate storeu? (Ako koristite eOI, AKD-ovu ili ActivClient karticu / USB uređaj). Ako certifikat nije vidljiv, uvezite ga koristeći programsku podršku kartice / USB uređaja.

Više detalja potražite u Tehničkim uputama.

Ne uspijevam uvesti AKD-ov certifikat u Windows certificate store.

Provjerite sljedeće:

 • Koristite li odgovarajuću verziju programske podrške? (eID Middleware za osobne iskaznice, a kID Middleware za kID certifikate.)
 • Imate li također instalirane ActivClient ili IDPrimeClient? Pokušajte ih privremeno deinstalirati, restartajte računalo te pokušajte ponovno uvesti certifikate.

Koji PIN trebam upisati?

Na nekim USB uređajima, te na e-osobnim iskaznicama i kID karticama postoje dva PIN-a - autentifikacijski i potpisni.

Prilikom prijave u sustav pomoću USB uređaja ili pametne kartice, te prilikom potpisivanja prijave, potrebno je upisati potpisni (digital signature) PIN.

Prilikom prijave putem NIAS-a potrebno je upisati autentifikacijski (authentication) PIN.

Potrebno je uvijek obratiti pažnju na poruku u dijalogu u kojem se traži unos PIN-a.

Zaboravi-o/la sam korisničko ime ili lozinku.

Prijavite se u sustav koristeći USB uređaj / pametnu karticu, ili putem NIAS-a. Na stranici Postavke možete vidjeti Vaše korisničko ime, odnosno postaviti novu lozinku.

Što kad mi istekne certifikat? Moram li dolaziti u DZIV kako bih registrira-o/la novi?

Više nije potrebno dolaziti u DZIV da biste registrirali novi certifikat. U e-Prijavi otiđite na Postavke i kliknite na Registriraj novi certifikat, ili se jednostavno prijavite u sustav koristeći novi certifikat.

U slučaju fizičke osobe, novi certifikat treba glasiti na istu osobu.

U slučaju pravne osobe, novi certifikat treba glasiti na istu pravnu osobu i imati istu fizičku osobu kao nositelja.

Zašto mi se nakon prijave u sustav e-Prijava otvori u drugom pregledniku?

Ako se prijavljujete pomoću USB uređaja / pametne kartice (dakle preko aplikacije za digitalni potpis), e-Prijava će se otvoriti u pregledniku koji je postavljen kao inicijalni (defaultni) na vašem računalu.