NOVO

Od 18. studenog 2014. godine, ažurirani sustav e-Prijava uključuje promjenu načina kreiranja popisa proizvoda i usluga. Popis proizvoda i usluga koji se žele štititi žigom kreira se korištenjem harmonizirane baze podataka TMclass.

Odabirom pojmova iz TMclass-a osigurava se točnost i urednost popisa proizvoda i usluga pri podnošenju zahtjeva za registraciju žiga u sustavu e-Prijava čime se ubrzava postupak registracije žiga.

Detaljan opis unosa proizvoda i usluga nalazi se u Korisničkim uputama (poglavlje 5.4. Brojevi razreda po Nicanskoj klasifikaciji proizvoda i usluga).


Dobrodošli na stranice elektroničke usluge e-Prijava Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

Što je e-Prijava?

e-Prijava je elektronička usluga koja omogućava podnošenje prijave za registraciju prava industrijskog vlasništva putem interneta. Na taj način podnošenje prijave postaje dostupnije korisnicima neovisno o lokaciji uz mogućnost efikasnije razmjene podataka između DZIV-a i korisnika.

Što e-Prijava omogućava?

e-Prijava omogućava podnošenje sljedećih elektroničkih prijava:

 • Zahtjev za priznanje patenta - obrazac P-1 s pratećim prilozima
 • Zahtjev za upis u registar proširenog Europskog patenta - obrazac PE s pratećim prilozima
 • Obrazac prijave za registraciju žiga - obrazac Ž-1 s pratećim prilozima
 • Prijava za registraciju industrijskog dizajna - obrazac D-1 s pratećim prilozima

Tko može biti korisnik usluge e-Prijava?

Korisnik može biti bilo koja pravna ili fizička osobe koja želi registrirati industrijsko vlasništvo. Moguće su dvije vrste korisnika:

 • registrirani korisnici
 • neregistrirani korisnici

Registrirani korisnik postajete podnošenjem potpisanog obrasca za registraciju, uz predočenje kartice za digitalni potpis (FINA kartica), u prijemnom uredu DZIV-a. Obrazac za registraciju možete preuzeti ovdje.

Registrirani korisnici, osim jednokratnog podnošenja prijave, imaju dodatne mogućnosti/pogodnosti. Za sada to su: pregledavanje svih svojih prethodno predanih prijava, praćenje statusa prijave, a s razvojem sustava bit će raspoložive i druge usluge.

Neregistrirani korisnici mogu putem usluge e-Prijava podnositi prijavu ali nemaju mogućnost pregledavanja prethodno podnešenih prijava. Samo ako su podatke prethodno podnešenih prijava spremili lokalno na svoje računalo kao XML datoteku, mogu ih naknadno i učitati.

Osnovni preduvjeti za korištenje usluge e-Prijava

Preduvjeti za korištenje elektroničke usluge e-Prijava su:

 • posjedovanje FINA e-kartice s naprednim elektroničkim potpisom i čitačem

FINA kartica služi za digitalno potpisivanje zahtjeva a digitalni potpis je uvjet za elektroničku predaju prijave.

Minimalni tehnički zahtjevi za korištenje elektroničke usluge su:

 • osobno računalo Pentium III, radna memorija minimalno 256 MB, preporučljivo 512 MB ili više
 • operativni sustavi: Windows XP, Windows 7, Windows 8 i Windows 10
 • pristup internetu
 • Java, minimalno verzija 8 (32-bitna komponenta)
 • *Mozilla Firefox ili Internet Explorer 7 ili noviji
 • **ActivClient (verzija 6 ili 7) ili IDPrimeClient programska podrška ovisno o vrsti kripto uređaja (ActivIdentity ili Gemalto) i tipu procesora (x86 ili x64).


 • *64-bitni web pretraživači (x64) se vrlo rijetko koriste i za njih je potrebna 64-bitna Java komponenta (Java 8 x64 JRE)
  ** Za Windows verzije 8, 8.1 i 10 je potrebna verzija ActivClient 7

Programi za rad

Pogonski programi za kartice/USB tokene

Programska podrška za e-Prijavu (FINA)

Programska podrška za FINA kripto uređaje i čitače smart kartica