NOVOSTI

Pri potpisivanju nove prijave odmah se dodjeljuje broj predmeta (P, Z , D broj).

Nakon urudžbiranja naknadnog podneska u sustavu je moguće preuzeti PDF obrazac koji sadrži detaljne podatke o podnesku.

VAŽNO!

Za potpisivanje zahtjeva (kao i za prvu prijavu u sustav) potreban je USB uređaj / pametna kartica, zajedno s odgovarajućom programskom podrškom.

Prije prve prijave u sustav, potrebno je preuzeti i instalirati aplikaciju za digitalni potpis, izdanu od strane DZIV-a (za instalaciju su potrebne administratorske ovlasti na računalu).

Nakon toga, umetnite USB uređaj / pametnu karticu i u aplikaciji za digitalni potpis kliknite na gumb Učitaj certifikat, a zatim na gumb Prijava u sustav.

U slučaju poteškoća, pročitajte Česta pitanja i Tehničke upute, ili pošaljite upit na eprijava@dziv.hr

Sukladno važećoj zakonskoj regulativi o zaštiti osobnih podataka, obavještavamo Vas da DZIV prikuplja i obrađuje osobne i ostale podatke osoba u postupku samo u svrhu provedbe postupaka koji se vode pred DZIV-om te u druge svrhe za potrebe DZIV-a (npr. statističke svrhe).

Sve ostale informacije vezano uz Vaša prava i zaštitu osobnih podataka možete pronaći na poveznici Politika privatnosti.


Što je e-Prijava?

e-Prijava je elektronička usluga koja omogućava podnošenje prijave za registraciju prava intelektualnog vlasništva putem interneta. Na taj način podnošenje prijave postaje dostupnije korisnicima neovisno o lokaciji uz mogućnost efikasnije razmjene podataka između DZIV-a i korisnika.

Što e-Prijava omogućava?

e-Prijava omogućava podnošenje sljedećih elektroničkih prijava:

  • Zahtjev za priznanje patenta - obrazac P-1 s pratećim prilozima
  • Zahtjev za upis u registar proširenog Europskog patenta - obrazac PE s pratećim prilozima
  • Obrazac prijave za registraciju žiga - obrazac Ž-1 s pratećim prilozima
  • Prijava za registraciju industrijskog dizajna - obrazac D-1 s pratećim prilozima
  • Daljnjih (naknadnih) podnesaka za prijave patenata, žiga i industrijskog dizajna

Tko može biti korisnik usluge e-Prijava?

Korisnik može biti bilo koja pravna ili fizička osoba koja želi registrirati intelektualno vlasništvo.

Svi korisnici, osim jednokratnog podnošenja prijave, imaju dodatne mogućnosti: pregledavanje svojih prethodno predanih prijava, praćenje statusa prijave te podnošenje naknadnih podnesaka uz prijavu.

Osnovni preduvjeti za korištenje usluge e-Prijava

Preduvjeti za korištenje elektroničke usluge e-Prijava su:

  • pametna kartica ili kriptografski USB uređaj s kvalificiranim digitalnim certifikatom izdanim od Fine ili AKD-a
  • USB čitač (u slučaju kad se upotrebljava pametna kartica)
  • osobno računalo s operativnim sustavom Windows 7 ili višim i pristupom Internetu
  • instalirana programska podrška za USB uređaj / pametnu karticu
  • instalirana DZIV-ova aplikacija za digitalni potpis

USB uređaj / pametna kartica služi za digitalno potpisivanje zahtjeva, što je uvjet za elektroničku predaju prijave.

Programska podrška za pametne kartice / kriptografske USB uređaje

Ukoliko koristite vašu pametnu karticu / USB uređaj sa sustavima kao što su e-Porezna ili e-Građani, možda na računalu već imate odgovarajuću programsku podršku *.

* Korisnici Gemalto USB uređaja trebaju instalirati IDPrimeClient čak i ako već imaju instaliran DeviceClient na računalu.

Izdavatelj certifikata Fina AKD
Vrsta kartice / USB uređaja Fina pametna kartica pametna kartica banke
s Fina certifikatom
ActivIdentity USB uređaj Gemalto USB uređaj elektronička osobna iskaznica pametna kartica s kID certifikatom
Potrebna programska podrška ActivClient IDPrimeClient eID Middleware kID Middleware

Korisnici AKD-ovih kartica trebaju uvesti certifikate u Windows certificate store kroz odgovarajući Middleware program.

Aplikacija za digitalni potpis

Kako bi bilo moguće digitalno potpisati vaš zahtjev, na računalo je potrebno instalirati i DZIV-ovu aplikaciju za digitalni potpis.

Ona također služi i za vašu prvu prijavu u sustav, a možete se s njom prijaviti i ako se ne možete prisjetiti vašeg korisničkog imena ili lozinke.