Dobrodošli na stranice elektroničke usluge e-Prijava Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

NOVOSTI

Od sada se PDF obrasci Z1 za figurativni žig i D2 za industrijski dizajn mogu preuzeti direktno iz sustava e-Prijave te se stoga više neće slati korisniku putem e-mail-a!

VAŽNO!

Za potpisivanje zahtjeva (kao i za prvu prijavu u sustav) potreban je USB uređaj / pametna kartica.

Prije prve prijave u sustav, potrebno je preuzeti i instalirati aplikaciju za digitalni potpis, izdanu od strane DZIV-a (za instalaciju su potrebne administratorske ovlasti na računalu).

Nakon toga, umetnite USB uređaj / pametnu karticu i u aplikaciji za digitalni potpis kliknite na gumb Učitaj certifikat, a zatim na gumb Prijava u sustav.

U slučaju poteškoća, pročitajte Česta pitanja i Tehničke upute, ili pošaljite upit na eprijava@dziv.hr

DZIV prikuplja i koristi Vaše osobne podatke samo za potrebe korištenja usluge e-Prijave.
Sve ostale informacije vezano uz Vaša prava i zaštitu osobnih podataka možete pronaći na našoj politici privatnosti.


Što je e-Prijava?

e-Prijava je elektronička usluga koja omogućava podnošenje prijave za registraciju prava intelektualnog vlasništva putem interneta. Na taj način podnošenje prijave postaje dostupnije korisnicima neovisno o lokaciji uz mogućnost efikasnije razmjene podataka između DZIV-a i korisnika.

Što e-Prijava omogućava?

e-Prijava omogućava podnošenje sljedećih elektroničkih prijava:

 • Zahtjev za priznanje patenta - obrazac P-1 s pratećim prilozima
 • Zahtjev za upis u registar proširenog Europskog patenta - obrazac PE s pratećim prilozima
 • Obrazac prijave za registraciju žiga - obrazac Ž-1 s pratećim prilozima
 • Prijava za registraciju industrijskog dizajna - obrazac D-1 s pratećim prilozima
 • Daljnjih (naknadnih) podnesaka za prijave patenata, žiga i industrijskog dizajna

Tko može biti korisnik usluge e-Prijava?

Korisnik može biti bilo koja pravna ili fizička osoba koja želi registrirati intelektualno vlasništvo.

Svi korisnici, osim jednokratnog podnošenja prijave, imaju dodatne mogućnosti: pregledavanje svojih prethodno predanih prijava, praćenje statusa prijave te podnošenje naknadnih podnesaka uz prijavu.

Osnovni preduvjeti za korištenje usluge e-Prijava

Preduvjeti za korištenje elektroničke usluge e-Prijava su:

 • Fina kriptografski USB uređaj / pametna kartica ili co-branding kartica Fine i neke od poslovnih banaka, s kvalificiranim digitalnim certifikatom izdanim od Fine
 • USB čitač pametne kartice (za Fina pametnu karticu / co-branding karticu)

Usb uređaj / pametna kartica služi za digitalno potpisivanje zahtjeva, što je uvjet za elektroničku predaju prijave.

Minimalni tehnički zahtjevi za korištenje elektroničke usluge su:

 • osobno računalo Pentium 4, radna memorija minimalno 1 GB, preporučljivo 2GB
 • operativni sustavi: Windows 7, Windows 8 i Windows 10
 • pristup internetu
 • instalirana programska podrška za USB uređaj / pametnu karticu ovisno o vrsti uređaja (ActivIdentity ili Gemalto) i operativnom sustavu
 • instalirana aplikacija za digitalni potpis izdana od strane DZIV-a

Programska podrška za pametne kartice / ActivIdentity USB uređaje

Programska podrška za Gemalto USB uređaje

Preuzimanje programske podrške za USB uređaje / pametne kartice moguće je i na stranicama Fine.

Aplikacija za digitalni potpis